BBS - Økonomi

 
 
Tilsend eller skift kodeord

10. oktober 2018

System Opdatering

Der bliver lukket for adgangen til BBS den 10. oktober fra kl. 14 frem til 23.59, da der skal implementeres rettelser og ændringer til BBS.

Ændringer/Rettelser pr. 10. oktober 2018

 • Vedhæftning af bilag på en disposition Det er nu muligt at kunne vedhæfte aftaleseddel og andet dokumentation på en disposition. Bilaget vil automatisk blive overført til tillægsaftale og blive prefix'et med løbenr. for dispositionen.

 • Nye årsagskategorier til dispositioner

 • Vejledning til alle årsagskategorier kan hentes på BBSWeb af rådgiver

 • Problemer med oprettelser af fastpris på disposition er tilrettet
  Der har været problemer med at kunne oprette fastpris på nogle dispositioner.


Venlig hilsen

Charlotte Lindenhoff
IT-Projektleder
T +45 4170 1171 · cli@bygst.dk


15. november 2017

System arbejde

Bygningsstyrelsens Byggesagssystem – BBS Økonomi samt Aftalesystem vil ikke være tilgængeligt i perioden 15. november kl. 15.00 – 16. november kl. 23.00 pga. system opgradering.
Efter systemopgraderingen skal følgende adresser anvendes:

BBS Økonomi:
http://bbs.bygst.dk

BBS Aftaler:
http://aftaler.bygst.dk

Venlig hilsen

Charlotte Lindenhoff
IT-Projektleder
T +45 4170 1171 · cli@bygst.dk

bygst_footer.png

5. oktober 2017

Der er problemer med at eksportere til Excel, når Google Chrome benyttes som browser.

Der arbejdes på en løsning.

Rettelser den 4. oktober 2017

Dispositionslisten

 • En disposition vil nu kun blive vist som en linje i oversigten med et nummer.
  Prefixet med A og B udgår. Disposition01
 • Status for disposition vil blive vist i to nye tilføjede kolonner OS (Overslag status) og FP (Fastpris status).

  Kolonnerne kan indeholde værdierne G for Godkendt, Blank for ikke Godkendt og A for Afvist.

  Disposition02

Rediger disposition

 • Felterne Entreprise konto og Tages fra konto kan nu redigeres på en disposition

12. oktober 2017

Følgende fejl er blevet tilrettet:

 • Problemer med at kunne oprette dispositioner - valideringsfejl trods restsaldo
 • Redigering af dipositioner

Nye tiltag

Bemyndigelsesoversigten:

 • Sortering af alle kolonner uden inddeling i entrepriser
 • Nulstilling til standardvisning

19. september 2016

Der kan nu eksporteres til Excell igen


15. september 2016

Følgende fejl er blevet tilrettet:

 • Fejl i dispositionsoversigt ved redigering af disposition
 • Fejl i dispositionsoversigt, hvis fastpris sættes til 0 kr.
 • Vis Poster – poster vises ikke på nye byggesager
 • Vis Originalt bilag vises ikke på nye byggesager

Følgende nye tiltag er blevet implementeret:

 1. Dispositionslisten
  • Til og fravalg af kolonner
   Kolonner kan til– og fravælges samt nulstilles, således at alle kolonner vises
  • Søgning
   Der kan søges i oversigten. Søgningen søger i alle felter. Dvs. hvis der søges efter løbenr. 33, vil linjer som indeholder tallet 33 i beløb også blive valgt.
  • Antal linjer der vises
   Der kan nu vælges antalet af linjer som vises i oversigten.
  • Funktionsknapper
   Funktionsknapperne er flyttet til toppen af oversigten.
  • Sortering
   Alle kolonner kan man sortere ved at klikke på trekanterne ved siden af kolonneoverskriften.
  • Valg felter på linjen
   Alle sumfelter har fået fjernet valg feltet, da der ikke er nogle funktioner tilknyttet linjen
 2. Dispositionsoversigten
  • Layout
   Layoutet er tilpasset Bemyndigelsesoversigten
 3. Regnskabsoversigten
  • Til- og fravalg af kolonner
   Kolonner kan til– og fravælges samt nulstilles, således at alle kolonner vises
  • Søgning
   Der kan søges i oversigten. Søgningen søger i alle felter. Dvs. hvis der søges efter løbenr. 33, vil linjer som indeholder tallet 33 i beløb også blive valgt.
  • Funktionsknapper
   Funktionsknapperne er flyttet til toppen af oversigten.